(1)
Buczkowska, J. Pojęcie Reprezentacji Mentalnych a Problem intencjonalności W ujęciu Teleosemantyki. SPCh 2019, 55, 5-33.