(1)
Piekarski, M. Podstawy Fenomenologii Poznania a Problem języka. Uwagi Do książki Witolda Płotki "Studia Z Fenomenologii poznania". SPCh 2019, 55, 137-149.