(1)
Lao, A. Krytyka Idei „bezwyznaniowości” W ujęciu Wojciecha Dzieduszyckiego. SPCh 2020, 56, 28-53.