(1)
Luty, J. Jak możliwa Jest Adaptacyjna Analiza Sztuki? Niektóre Problemy Metodologiczne Estetyki Ewolucyjnej. SPCh 2020, 56, 55-78.