(1)
Łagosz, M. Problem (a)czasowości Boga. SPCh 2020, 56, 79-102.