(1)
Kobyliński, A. Sprawozdanie Z międzynarodowej Konferencji Naukowej Nt. "Przyrodoznawstwo – Filozofia – Teologia. Obszary I Perspektywy dialogu", Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa, 15–16 Października 2019 R. SPCh 2020, 56, 161-170.