(1)
Kobyliński, A. Sprawozdanie Z międzynarodowej Konferencji Naukowej: "Jakie będzie chrześcijaństwo przyszłości? Doświadczenie Religijne, Kultura I racjonalność Wiary W twórczości Romano Guardiniego", Papieski Wydział Teologiczny, Wrocław, 28 Maja 2019 R. SPCh 2020, 56, 171-178.