(1)
Woźniewska-Działak, M. Patriotyzm W Filozofii Praktycznej Karola Libelta. Wokół Rozprawy "O miłości ojczyzny". SPCh 2020, 56, 163-191.