(1)
Bugajak, G. Uwagi Metodologiczne Na Temat Badań Nad Pochodzeniem człowieka. SPCh 2020, 56, 15-27.