(1)
Kazibut, R. Filozofia Przyrody W Alchemii. Zarys związków. SPCh 2020, 56, 113-131.