(1)
Piętka, D. Dwie możliwe Interpretacje Paradoksu Zenona Z Elei "Korzec prosa". SPCh 2020, 56, 203-224.