(1)
Grzybowski, J. Znaczenie, Recepcja I Konsekwencje Filozoficzne Encykliki "Aeterni Patris" W kontekście Pytania O Filozofię chrześcijańską. SPCh 2020, 56, 225-255.