(1)
Tomaszewska, W. O Prawdzie W Literaturze Uwag Kilka. SPCh 2020, 56, 341-357.