(1)
Duchliński, P. Dominika Dzwonkowska, Etyka cnót środowiskowych, Wydawnictwo Naukowe UKSW W Warszawie, Warszawa 2019, Ss. 367 (rec.). SPCh 2021, 57, 127-139.