(1)
Puczydłowski, M. Agnieszka Bednarek-Bohdziewicz, Homo Capax, Capax Hominis. Z Problematyki Antropologicznej W późnej twórczości Adama Mickiewicza, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2019, Ss. 256 (rec.). SPCh 2021, 57, 141-146.