(1)
Janowski, J. M. W Poszukiwaniu tożsamości współczesnej Filozofii Przyrody. SPCh 2021, 57, 73-99.