(1)
Świeżyński, A. Michał Jakub Wagner, „Interpretacje Rozwoju Biologii Ewolucyjnej Na przełomie XIX I XX wieku”, Liber Libri, Warszawa 2020, Ss. 332 (rec.). SPCh 2021, 57, 169-182.