Perz, T. (2022). Człowieczeństwo w ujęciu Jerzego Chmurzyńskiego. Studia Philosophiae Christianae, 58(1), 73–97. https://doi.org/10.21697/spch.2022.58.A.04