Małek, K. (2022). Rozwój teologii ekologicznej w Polsce. Od teoekologii do ekoteologii. Studia Philosophiae Christianae, 58(1), 117–139. https://doi.org/10.21697/spch.2022.58.A.06