Sawicki, M., & Kowalski, A. (2022). Pogańscy bogowie nieświadomości. Przed-filozoficzna myśl grecka a koncepcja polimorficznego umysłu w psychologii głębi. Studia Philosophiae Christianae, 58(1), 141–157. https://doi.org/10.21697/spch.2022.58.A.07