Buczkowska, J. (2018). Znaczenie językowe i kontekst z perspektywy kontekstualizmu i minimalizmu semantycznego. Studia Philosophiae Christianae, 52(2), 5-34. https://doi.org/10.21697/2016.52.2.01