Grzegorzyca, A. (2018). Eriugeny ontologiczna koncepcja rzeczywistości. Studia Philosophiae Christianae, 52(2), 53-69. https://doi.org/10.21697/2016.52.2.03