Grzybowski, J. (2018). (rec.) Dawid Lipski, Jan Peckham i Tomasz z Akwinu. Spór o jedność formy substancjalnej w człowieku, seria: Opera philosophorum medii aevi (textus et studia), tom 15, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2015. Studia Philosophiae Christianae, 52(2), 155-159. https://doi.org/10.21697/2016.52.2.31