Kozanecka-Dymek, A. M. (2018). (rec.) Michał Adamczyk. Wiedza – wiara – racjonalność. Jana Franciszka Drewnowskiego program logizującej modernizacji myśli filozoficzno – teologicznej, Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Lublin 2015. Studia Philosophiae Christianae, 52(2), 160-169. https://doi.org/10.21697/2016.52.2.32