Kobyliński, A. (2018). Sprawozdanie z uroczystości otwarcia Centrum Etyki Chrześcijańskiej im. Tadeusza ślipki SJ, połączonej z VI ogólnopolskim konwersatorium z cyklu "Styczeń – Ślipko – Tischner. Inspiracje chrześcijańskie w etyce", Akademia Ignatianum, Kraków, 13 maja 2016. Studia Philosophiae Christianae, 52(2), 170-175. https://doi.org/10.21697/2016.52.2.41