Krzyżewski, K. (2018). O walorach poznawczych negatywnego ujmowania … świadomości (?). Studia Philosophiae Christianae, 52(3), 69-95. https://doi.org/10.21697/2016.52.3.04