Świeżyński, A. (2018). Od idei samorództwa do teorii abiogenezy kosmicznej. Zarys systematyzacji teorii dotyczących pochodzenia życia. Studia Philosophiae Christianae, 52(3), 129-152. https://doi.org/10.21697/2016.52.3.12