Rodzeń, J. (2018). „Mieszkańcy gwiazd” według Karla Rahnera. Studia Philosophiae Christianae, 52(3), 153-174. https://doi.org/10.21697/2016.52.3.13