Sobota, J. (2018). Literackie wizje ┼╝ycia rozumnego w kosmosie i ich konsekwencje metafizyczne, epistemologiczne i aksjologiczne. Studia Philosophiae Christianae, 52(3), 175-193. https://doi.org/10.21697/2016.52.3.14