Kazibut, R. (2018). Epistemiczny układ odniesienia praktyki badawczej nauki laboratoryjnej. Studia Philosophiae Christianae, 52(4), 59-82. https://doi.org/10.21697/2016.52.4.13