Luty, D. (2018). Czasoprzestrzeń – część struktury czy strukturalny aspekt? Ontologia czasoprzestrzeni w kontekście umiarkowanego ontycznego realizmu strukturalnego. Studia Philosophiae Christianae, 52(4), 83-106. https://doi.org/10.21697/2016.52.4.14