Leciejewski, S. (2018). Transfer idei z biologii do informatyki na przykładzie algorytmów ewolucyjnych. Studia Philosophiae Christianae, 53(1), 123-142. https://doi.org/10.21697/2017.53.1.12