Borek, F. (2018). Uczucie, osoba i wartoĊ›ci w fenomenologicznych badaniach Edyty Stein. Studia Philosophiae Christianae, 53(2), 5-27. https://doi.org/10.21697/2017.53.2.01