Walzer, M., & Cebula, A. (2019). Wojna sprawiedliwa i wojna święta: raz jeszcze. Studia Philosophiae Christianae, 53(3), 21-40. https://doi.org/10.21697/2017.53.3.01