Cebula, A. (2019). W czterdzieści lat po publikacji "Wojen sprawiedliwych i niesprawiedliwych" Michaela Walzera. Kilka uwag na temat zasady równego statusu moralnego uczestników działań zbrojnych. Studia Philosophiae Christianae, 53(3), 165-185. https://doi.org/10.21697/2017.53.3.09