Skorowski, H. (2019). Wojna etycznie usprawiedliwiona w świetle katolickiej nauki społecznej. Studia Philosophiae Christianae, 53(3), 187-194. https://doi.org/10.21697/2017.53.3.10