Buczkowska, J. (2019). Reguły użycia wyrażeń i normatywność znaczenia. Studia Philosophiae Christianae, 53(4), 5-30. https://doi.org/10.21697/2017.53.4.01