Grzegorzyca, A. (2019). Platońskie idee i Eriugeny przyczyny prymordialne w kontekście ich przyczynowości i poznawalności. Studia Philosophiae Christianae, 53(4), 31-47. https://doi.org/10.21697/2017.53.4.02