Lemańska, A. (2019). Zygmunt Hajduk, Struktury metodologiczne w nauce. Słowa klucze filozofii nauki, Wydawnictwo KUL, Lublin 2016 (rec.). Studia Philosophiae Christianae, 53(4), 103-109. https://doi.org/10.21697/2017.53.4.31