Podrez, E. (2019). Tadeusz Biesaga, Spór o podstawy etyki medycznej. Teleologizm E.D. Pellegrino a kontraktualizm R.M. Veatcha, Uniwersytet Papieski JPII w Krakowie, Wydaw. Nauk., Kraków 2014 (rec.). Studia Philosophiae Christianae, 53(4), 111-130. https://doi.org/10.21697/2017.53.4.32