Rejewska, J. (2019). Sylwia Kłosowicz, O wierności wydarzeniu. Studium na temat poglądów etycznych Alaina Badiou, Liberi Libri, Warszawa 2016 (rec.). Studia Philosophiae Christianae, 53(4), 131-138. https://doi.org/10.21697/2017.53.4.33