Rejewska, J., & Ustaszewski, M. (2019). Sprawozdanie z ogólnopolskiej konferencji studentów i doktorantów "Przemoc w życiu publicznym – perspektywa filozoficzna, polityczna i historyczna", Wydział Filozofii Chrześcijańskiej UKSW, Warszawa, 24 maja 2017 r. Studia Philosophiae Christianae, 53(4), 139-150. https://doi.org/10.21697/2017.53.4.41