Waleszczyński, A. (2019). Efekt Knobe’a z perspektywy etyki tomistycznej. Problem porządków i kompetencji normatywnych. Studia Philosophiae Christianae, 54(1), 65-92. https://doi.org/10.21697/2018.54.1.13