Wachowski, W. (2019). Normatywność usytuowana. Ujęcie ekologiczne. Studia Philosophiae Christianae, 54(1), 143-165. https://doi.org/10.21697/2018.54.1.16