Piłat, R. (2019). Drażliwość i krytycyzm. O roli filozoficznej krytyki w kulturze i edukacji. Studia Philosophiae Christianae, 54(2), 5-29. https://doi.org/10.21697/2018.54.2.01