Kmiecikowski, W. (2019). O pewnym dwugłosie w szkole lwowsko-warszawskiej. Normatywność między etologią a etyką empiryczną. Studia Philosophiae Christianae, 54(2), 83-109. https://doi.org/10.21697/2018.54.2.12