Kobyliński, A. (2019). Jaka normatywność po „śmierci Boga”? Etyczne implikacje myśli słabej. Studia Philosophiae Christianae, 54(2), 111-128. https://doi.org/10.21697/2018.54.2.13