RaczyƄski, M. (2019). Normatywna aktualizacja. Studia Philosophiae Christianae, 54(2), 147-159. https://doi.org/10.21697/2018.54.2.15