Leśniak, P. (2019). Filozofia jako ćwiczenie duchowe. Coachingowy model uprawiania filozofii. Studia Philosophiae Christianae, 54(3), 5-36. https://doi.org/10.21697/2018.54.3.11