Woszczyk, A. (2019). Żałoba, rozpacz, śmierć − analiza kazusu. Próba dookreślenia specyfiki pracy doradczo-filozoficznej. Studia Philosophiae Christianae, 54(3), 37-60. https://doi.org/10.21697/2018.54.3.12